dimecres, 22 de desembre de 2010

UF2 LOCOMOCIÓ GRUPAL

NADÓ:
El nadó pren la seva postura típica; torna el cap preferentment cap a un costat, tant cap per amunt com cap avall, i flexiona les extremitats cap al cos.
Estimulació: el cap del nadó és gran en proporció amb el cos, un quart de la longitud total aproximadament, i pesa molt, l'esquena i el coll no poden amb ella. Cal enfortir els músculs per que el coll es tibi posant-lo cap per avall dues o tres vegades al dia.
1er ANY DE VIDA
El mes destacat ha estat:
* 4-5-6 mesos: Estant situat en posició supina que s'impulsi activament agafant-se a les mans de l'examinador.
- Assenyala que el nen ja te mes desenvolupats els musculs i te força.

* 7-8-9 mesos: Deixant-lo assegut sobre una superficie llisa, que mantingui el cos dret més de deu segons sense ajudar-se de les mans. 
2on ANY DE VIDA
*48 setmanes: El nen camina repenjant-se als mobles. Camina cap endavant si li dones les dos mans. Assegut torç el tronc per agafar alguna cosa a la seva esquena sense perdre l'equilibri. Retira els objectes que es vençin amb facilitat.3er ANY DE VIDA
Primer semestre:
* 24-30 mesos: Que realitzi l'acció d'enfilar. Enfila boles amb fil semirígid. Denota un gran nivell de motricitat fina, precisió coordinació..
* 24-30 mesos: Que realitzi satisfactoriament l'acció d'entomar. Que reculli amb les mans una pilota llençada cap a ell per l'educador situat a una distància no superior a un metre. Mostra l'adquisició de revlexes, coordinació vista-cos, capacitat de reacció..
Segon semestre:
* 30-36 mesos: Que fasi l'acció de cargolar. Que sapigui alliberar una femella de dintre d'una titja on està enroscada.
- Mostra molta motricitat fina y control dels moviments amb els dits, fent pinza i fent algo de força
.

dijous, 16 de desembre de 2010

UF2 Locomocio Individual
El mes important per mi el 1er Any de vida es:

* 4-5-6 mesos: Estant situat en posició supina que s'impulsi activament agafant-se a les mans de l'examinador.
- Assenyala que el nen ja te mes desenvolupats els musculs i te força.

* 7-8-9 mesos: Deixant-lo assegut sobre una superficie llisa, que mantingui el cos dret més de deu segons sense ajudar-se de les mans.
 
- Perque li permet veure mes coses, aumenta el camp visual i pot rebre mes estimuls, aixi com manipular mes coses.

* 9-10-11 mesos: Que es desplassi sol per terra, reptant a culades o a quatre grapes.

- El desplaçament li permet experimentar mes estimuls.


El mes important per mi el 2on Any de vida es:

* 15-16-17 mesos: Deixant-lo assegut a terra que sigui capaç d'aixecar-se tot sol, sense agafar-se en lloc.
- Demostra autonomia, no depenent d'algú per passar de sentat a estar de peu, es un gran pas per començar a caminar (si s'incorpora sol, mes intents per intentar desplaçar-se sol depeu)

* 19-20-21 mesos: Que s'impulsi amb el peu una pilota parada, sense deturar la seva marxa. (que xuti la pilota).
- Denota coordinació ull-peu, també equilibri..

* 22-24-25 mesos: Que comensi a correr lliurement.
- Perque li dona llibertat d'anar on vol. D' agafar i fer el que desitja, denota equilibri..


El mes important per mi el 3er Any de vida es:

Primer semestre:
* 24-30 mesos: Que realitzi l'acció d'enfilar. Enfila boles amb fil semirígid.

- Denota un gran nivell de motricitat fina, precisió coordinació..

* 24-30 mesos: Que realitzi satisfactoriament l'acció d'entomar. Que reculli amb les mans una pilota llençada cap a ell per l'educador situat a una distància no superior a un metre-
- Mostra l'adquisició de revlexes, coordinació vista-cos, capacitat de reacció..

Segon semestre:
* 30-36 mesos: Que fasi l'acció de cargolar. Que sapigui alliberar una femella de dintre d'una titja on està enroscada.
- Mostra molta motricitat fina y control dels moviments amb els dits, fent pinza i fent algo de força.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=P_bRbl27axI