dimecres, 22 de desembre de 2010

UF2 LOCOMOCIÓ GRUPAL

NADÓ:
El nadó pren la seva postura típica; torna el cap preferentment cap a un costat, tant cap per amunt com cap avall, i flexiona les extremitats cap al cos.
Estimulació: el cap del nadó és gran en proporció amb el cos, un quart de la longitud total aproximadament, i pesa molt, l'esquena i el coll no poden amb ella. Cal enfortir els músculs per que el coll es tibi posant-lo cap per avall dues o tres vegades al dia.
1er ANY DE VIDA
El mes destacat ha estat:
* 4-5-6 mesos: Estant situat en posició supina que s'impulsi activament agafant-se a les mans de l'examinador.
- Assenyala que el nen ja te mes desenvolupats els musculs i te força.

* 7-8-9 mesos: Deixant-lo assegut sobre una superficie llisa, que mantingui el cos dret més de deu segons sense ajudar-se de les mans. 
2on ANY DE VIDA
*48 setmanes: El nen camina repenjant-se als mobles. Camina cap endavant si li dones les dos mans. Assegut torç el tronc per agafar alguna cosa a la seva esquena sense perdre l'equilibri. Retira els objectes que es vençin amb facilitat.3er ANY DE VIDA
Primer semestre:
* 24-30 mesos: Que realitzi l'acció d'enfilar. Enfila boles amb fil semirígid. Denota un gran nivell de motricitat fina, precisió coordinació..
* 24-30 mesos: Que realitzi satisfactoriament l'acció d'entomar. Que reculli amb les mans una pilota llençada cap a ell per l'educador situat a una distància no superior a un metre. Mostra l'adquisició de revlexes, coordinació vista-cos, capacitat de reacció..
Segon semestre:
* 30-36 mesos: Que fasi l'acció de cargolar. Que sapigui alliberar una femella de dintre d'una titja on està enroscada.
- Mostra molta motricitat fina y control dels moviments amb els dits, fent pinza i fent algo de força
.

dijous, 16 de desembre de 2010

UF2 Locomocio Individual
El mes important per mi el 1er Any de vida es:

* 4-5-6 mesos: Estant situat en posició supina que s'impulsi activament agafant-se a les mans de l'examinador.
- Assenyala que el nen ja te mes desenvolupats els musculs i te força.

* 7-8-9 mesos: Deixant-lo assegut sobre una superficie llisa, que mantingui el cos dret més de deu segons sense ajudar-se de les mans.
 
- Perque li permet veure mes coses, aumenta el camp visual i pot rebre mes estimuls, aixi com manipular mes coses.

* 9-10-11 mesos: Que es desplassi sol per terra, reptant a culades o a quatre grapes.

- El desplaçament li permet experimentar mes estimuls.


El mes important per mi el 2on Any de vida es:

* 15-16-17 mesos: Deixant-lo assegut a terra que sigui capaç d'aixecar-se tot sol, sense agafar-se en lloc.
- Demostra autonomia, no depenent d'algú per passar de sentat a estar de peu, es un gran pas per començar a caminar (si s'incorpora sol, mes intents per intentar desplaçar-se sol depeu)

* 19-20-21 mesos: Que s'impulsi amb el peu una pilota parada, sense deturar la seva marxa. (que xuti la pilota).
- Denota coordinació ull-peu, també equilibri..

* 22-24-25 mesos: Que comensi a correr lliurement.
- Perque li dona llibertat d'anar on vol. D' agafar i fer el que desitja, denota equilibri..


El mes important per mi el 3er Any de vida es:

Primer semestre:
* 24-30 mesos: Que realitzi l'acció d'enfilar. Enfila boles amb fil semirígid.

- Denota un gran nivell de motricitat fina, precisió coordinació..

* 24-30 mesos: Que realitzi satisfactoriament l'acció d'entomar. Que reculli amb les mans una pilota llençada cap a ell per l'educador situat a una distància no superior a un metre-
- Mostra l'adquisició de revlexes, coordinació vista-cos, capacitat de reacció..

Segon semestre:
* 30-36 mesos: Que fasi l'acció de cargolar. Que sapigui alliberar una femella de dintre d'una titja on està enroscada.
- Mostra molta motricitat fina y control dels moviments amb els dits, fent pinza i fent algo de força.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=P_bRbl27axI

dimarts, 23 de novembre de 2010

Evolució de la capacitat sensorial (Grup)

L'Evolució dels sentits sensorial

VISTA: Quan neix s'és pràcticament cec, veu borrós més de 20 cm, va augmentant progressivament el camp visual fins pràcticament completar-se l' any.
Parpelleig de 1 a 3 vegades per minut, va augmentant progressivament fins els 20 anys per després tornar a disminuir.
A finals del 1er trimestre s'és capaç de seguir un objecte en moviment.
A partir del 3er mes es distingeix objectes de diferents colors, a partir del 4rt i 5e es mostra preferència per objectes de colors vius i brillants.
A partir d'1 any es distingeix l'objecte que interessa, d'entre molts altres iguals però de diferent color.
Als 3 anys es coneix i s'apliquen correctament el nom de 3 o 4 colors.


AUDISIÓ:  el nen dóna resposta al so durant les primeres hores de vida. Els son baixos el tranquil·litzen en canvi els alts li produeix paralització.
  • 1r mes: localitza el soroll sobretot el de la veu humana.
  • 3r-4r mes: quan sent un soroll gira el cap d'on prové. Mostra sensibilitat en l'entonació de la música.
  • A partir dels 3 anys: el nen distingeix e identifica els objectes pel seu soroll.

OLFACTE:

El sentit de l'olfacte és el menys desenvolupat i el menys estudiat evolutivament a causa de la seva dificultat d'apreciació. Als nens de curta edat es molt difícil saber si realment estan perceben els olors ja que la gran majoria seu passen refredats i amb el nas tapat
L'olfacte és un sentit fundamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant i va molt lligat amb el gust. 
 


GUST:els nens estan dotats de papil·les gustatives que donen respostes positives al sabor del dolç i negatives a l'amarg o agre.
A partir del tercer o quart mes els infants son capaços de posar-se un objecte a la boca i començen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, van executant el sentit del gust, vista i tacte. 
És important, ja en les primeres edats, que els nens puguin tindre contacte amb altres tipus de material (fusta, metall, vidre, tela...) per conèixer les qualitats dels diversos objectes. TACTE: durant els primers mesos de vida té un procés d'aprenentatge a través de la boca.
Reacció nul·la a les pessigolles durant els dos primers mesos, poc a poc va apareixen.
Dolor totalment present en el recent nascut. Però no reconeix d'on prové fins els 2 anys.
Sensibilitat al calor i al fred (sobretot al fred) nomes néixer.
Aprenen a conèixer objectes xupant-los, aprenen qualitats agradables i desagradables

divendres, 19 de novembre de 2010

Activitat UF2: Individual


Vista:

14 setmanes de gestació comença a desenvoluparse les parpelles, els ulls estan totalment formats i comencen a respondre als estimuls externs.
18 setmanes, ulls encara coberts per les parpelles, pero ja s'es conscient de la llum de fora de la panxa de la mare.
7 mes de gestació, ulls perfectament formats, parpelles separades, ja es poden obrir els ulls. Es veu, s'enfoca mirada, es diferencia llum d'oscuretat.
40 setmana de gestació, ulls blaus, pot cambiar.
Quan es neix s'es practicament cec,  es veu borros a mes de 20 cm, va augmentant progressivament el camp visual fins practicament completarse al any.
Parpelletg de 1 a 3 vegades per minut, va augmentant progressivament fins els 20 anys per despres tornar a disminuir.
A finals del 1er trimestre s'es capaç de seguir un objecte en moviment.
A partir del 3er mes es distingueix objectes de diferents colors, a partir del 4rt i 5e es mostra preferencia per objectes de colors vius i brillants.
A partir d'1 any es distingueix l'objecte que interesa, d'entre molts altres iguals pero de diferent color.
Als 3 anys es coneix i s'apliquen correctament el nom de 3 o 4 colors.

Oida:

A les primeres setmanes de gestació, oida i funcionament perfecte. S'escolten els latits i els sorolls interns de la mare. També s'escolta la veu, que s'es capaç de reconeixer al neixer.
Setmana 22, es respon al so, el ritme i la melodia.
En 26 setmanes s'escolten freqüències de so que de grans no percebem.
Al neixer es reacciona efectivament als estimuls sonors.
Entre els 3-4 mesos es gira el cap en la direcció d'on prové el so.
5 mesos es distingueixen veus dels familiars.
2-3 anys es reconeixen cançons i sons d'animals.
Tacte:

Setmana 22 de gestació, pell sensible al tacte i es mou en resposta. Plaer en chupar-se el dit, tranquilitat al notar les caricies de la mare sobre la panxa i inquietut si es mou molt.
Sentit totalment desenvolupat al neixer, diferencies d'unes zones a altres. Mes desenvolupat en els palmells de les mans, dels peus, i a la cara.
18 mesos es reacciona al picor rascant-se.
Reacció nula a les pesigolles durant els dos primers mesos, poc a poc va apareixen.
Dolor totalment present en el recient naixcut. Però no reconeix d'on prové fins els 2 anys.
Sensibilitat al calor i al fred (sobretot al fred) nomes neixer.
Aprenen a coneixer objectes chupant-los, aprenen cualitats agradables i desagradables.
Gust:

Cap al final del embaraç, papiles gustatives desenvolupades. Es pot distingir sabor del que menja la mare. A les 22 setmanes es pot distingir dolç d'amarg.
Els sabors que mes facil s'aprecia en la lactancia son el dolç i el acid, nomes alguns reaccionen al salat i amarg. La manera d'acceptar els sabors es diferent de la d'un adult, fins 1 inclus 2 anys s'accepta be sabors amargs que un adult rebutge.
Es important que es pugui tenir ven aviat contacte amb objectes de diferents materials per coneixerne les qualitats a traves del gust.
Olfacte:

Setmana 26 de gestació, es van forman els alveols, continuaran aumentant fins els 8 anys. S'han obert les aletes del nas i es comença a realitzar moviments respiratoris amb els musculs.
Setmana 30 Ritme respiratori madur i alveols començan a preparar-se pel primer alé.
Es el sentit menys desenvolupat al neixer, en edads posteriors també.
Quan s'arriva a l'escola infantil no es reconeix la noció d'olors ni es poseeix idea de que pot passar al nas.
Es reconeix l'olor de la mare, i els pares reconeixen el dels fills.
Aquet sentit està poc estudiat perque es molt dificil saber si realment s'esta percivint olors, a demés que es el sentit mes atrofiat (refredats, mocs, nas taponat..)

divendres, 5 de novembre de 2010

Activitat 1 UF 5 GRUP

PSICOMOTRICITAT:

Es la capacitat que es te per controlar els segments motors i psiquics els quals ocupen un lloc important sobre tot en la primera infancia (dels 0 als7 anys).
PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:
Es una psicomotricitat que serveix per coordinar i dominar el propi cos. L'educador es qui diu les activitats que s'han de realitzar en vers un objectiu concret.


PSICOMOTRICITAT RELACIONAL:
L'educador ha d'estimular al nen per a que faci el que ell desitgi relacionant-se amb els demés.

dimecres, 3 de novembre de 2010

Actividad 1 UF 5. INDIVIDUAL

Conceptos clave:

-Psicomotricidad: Es la cualidad que posee cada persona de saber desenvolverse tanto a nivel de movimiento fisico, como psiquicamente.


tipos:

- Relacional: Los niños hacen lo que quieren reciviendo estimulación del profesor. Sirve para relacionarse con los demas.

- Instrumental: Los niños han de hacer lo que el profesor dice. Sirve para aprender a coordinar y dominar su propio cuerpo.

Mapa conceptual U5 Apartats 1 i 2